Interná ambulancia - Malinovského 36, Nové Mesto n/V (zboku lekárne PALMA)

POISTOVNE A 

PLATBY

Poisťovne :

 

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovnami

Všeobecná zdravotná poisťovňa​

Partizanska 2315
Trenčín

911 01

0850 003 003

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5 
949 01 Nitra

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Union zdravot. poisťovňa:0850 003 333

Číslo zo zahraničia:+421 2 2081 1811